Expeditonen öppettider hösten 2021

Kommer att vara öppen mellan 17.00 – 18.00 följande dagar under hösten.

2 augusti

6 september

4 oktober

1 november

6 december