Felanmälan

Om något inte fungerar

Vid nödsituation på icke kontorstid kontakta någon i styrelsen.
När styrelseledamöterna inte är tillgängliga går det att använda
Spikbussen Fastighetsjour AB Tel: 0520-330 14
som sista utväg för att få hjälp vid akuta ärenden.

Tänk på att när du anlitar Jouren får du stå för kostnaden själv.

Om någon låser sig ute har Mariann, Igor samt Mikael
tillgång till huvudnyckel + inlämnade nycklar.
Kostnaden för upplåsning 200 Kr som betalas direkt till upplåsaren.