TV/Bredband

Comhems basutbud är installerat och betalas gemensamt. Fler TV-kanaler och bredband är möjligt,
men beställs och betalas separat av respektive medlem.

Internet/Bredband:

Är kabel-tv anslutet och har följande hastigheter:

B50  Bredband 50 (30-50 Mbit/s)
B100  Bredband 100 (50-100 Mbit/s)
B250  Bredband 250 (100-250 Mbit/s)
B500  Bredband 500 (300-500 Mbit/s)


Mer info på
https://www.comhem.se   

Kabel-TV:

Logo Fasta kanaler Kanal
SVT1 Västnytt VHF 11
SVT2 Västnytt VHF 6
TV4 Analog VHF 9
Logo Rörliga kanaler Kanal
TV3 S 11
Kanal 5 S 16
TV4 Sport S 14
TV11 S 15
TV6 VHF 10
Kanal 9 S 17
Logo Extra kanaler Kanal
TV8 S 19
SVT24 S 8
SVT Barn&Kunskap S 12
Sjuan S 13
TV 10 VHF 7


Radio:

Radiokanaler
Samtliga på FM-bandet mellan 87,0-108,0 MHz