Allmänt om Mejseln

Brf Mejseln byggdes 1969-71 och innehåller 79 lägenheter som tillsammans blir 5.338 kvm.
Därav 1 lägenhet som expedition på 51 kvm och en övernattningslägenhet på 26 kvm.

Lägenheter är uppdelat enligt följande:
12 stycken ettor med kök eller kokvrå
36 stycken tvåor
24 stycken treor
6 stycken fyror
• Alla lägenheter har nya badrum sen 2007.

• Alla lägenheter har brandvarnare installerade.
(för att upptäcka eventuell brand så tidigt så möjligt)

• Alla lägenheter har jordfelsbrytare installerade.
(En särskild för kylskåpsuttag samt en för övrig el)

Den årliga föreningstämman utser en styrelse, som ansvarar för att föreningen sköts och drivs enligt gällande lagar och stadgar och naturligtvis till gagn för medlemmarna.
Styrelseledamöternas namn finns på Kontakt sidan.
Vid föreningstämman föreslår valberedningen val av styrelseledamöter för kommande tvåårsperiod. Varje enskild medlem kan också lämna förslag på styrelseledamöter.
Styrelsen sammanträder ca. 1 gång i månaden.

Styrelsen delar vicevärdsuppdragen mellan sig.
Varje huskropp har 2 husvärdar, som du kan vända dig till om du har problem.

Fastighetsskötsel köpes från HSB, fastighetsskötarens arbetsuppgifter är reglerade enligt avtal och dokument, som finns tillgängliga på expeditionen.
HSB fastighetsskötsel fungerar som en arbetspool, där sysslorna fördelas mellan olika personer. Marko Rakkalainen har huvudansvaret för Brf Mejseln.

Brf Mejseln Stadgar finner du här
2024 Mejseln Stadgar 2007
eller i Lägenhetspärmen.