Trivselregler

Bilkörning och parkering på gården:

PARKERING FRAMFÖR INGÅNGARNA ÄR FÖRBJUDEN (förutom då det behövs vid underhålls och reparationsarbeten)
• Vid person eller varutransporter får bil ställas högst 10 min fram entren.
• Boende på Mejseln får parkera på gästparkeringen under högst 30 minuter.
• Fordon får ej parkeras så att annan trafik hindras.
• Cyklar skall parkeras i cykelställ, som finns på gården eller i cykelrum. EJ I TRAPPHUSEN

 

Cykelkällare

Dörrar:

• Dörrar till källaringångarna eller trapphusen skall vara stängda, gäller även bakdörrar mot gården.
• Entredörrar låses automatiskt ca kl. 21:30.
• Entredörrnyckel går förutom till gemensamma utrymmen även till miljöhuset och grovtvättstugan.

Trapphus:

• Det är inte tillåtet att ställa barnvagnar eller cyklar m.m. under trappan, detta p.g.a brandrisk samt hinder för brevbäraren och för att underlätta för lokalvårdaren.
• Handikapphjälpmedel kan dock förvaras där.
• Skor och dörrmattor m.m. får ej placeras utanför lägenhetsdörrarna.
• Rökning är förbjuden, tänk på allergikerna.

Störning:
 Hög musik och andra störande ljud bör undvikas efter klockan 22:00 på vardagar och 23:00 på helger.
skall du ha fest, meddela dina grannar i förväg.

Tvättmaskiner i lägenheten:

• Det är inte tillåtet att koppla in tvättmaskiner över duschslang.
• Rörmokare anlitas för fast inkoppling.
• Elanslutning får endast göras av fackman.
• Här gäller samma tvättider som i våra tvättstugor.

Källarutrymme och förråd:

• Till varje lägenhet finns ett förråd och ett matkällarförråd som skall vara låsta med hänglås.

Källarutrymme
Matkällareförråd

• Brandfarliga och explosiva vätskor eller kemikalier tex. bensin får EJ förvaras i källarutrymmen eller förråd, ej heller mopeder eller motorer (tex. båtmotorer).
Detta enligt brandskyddsmyndigheten.

• För motorer och mopeder finns särskild garageplats.

Balkonger:

• Enligt beslut inom bostadrättsföreningen får inga föremål placeras utanför på fasaderna eller balkongerna, tex. blomlådor eller dylikt.

• Paraboler får monteras upp mot avtal.

• Enligt stämmobeslut får grillning på balkong endast ske med el-grill.

Föreningen har byggnadslov för inglasning av balkong.

Vid oklarheter, kontakta styrelsen.

Mattskakning:

• Mattor och sängkläder får inte skakas eller vädras över balkongräcket.
På gården finns vädrings/piskställ.

OBS! Undvik användning vädrings/piskställ på söndagar och helgdagar.

Matning av fåglar:

• Ej tillåtet inom Brf Mejselns område.

Andrahandsuthyrning:

• Får ej ske utan styrelsens medgivande. Detta gäller även garage och parkeringsplatser.

Snöröjning:

• I vårt avtal med HSB:s fastighetskötsel ingår snöröjning och sandning vardagar
något jouravtal finns inte.

Varje medlem får skotta sin egen parkeringsplats.

Avflyttning:

• Vid avflyttning från Brf Mejseln skall lägenhetspärmen samt alla nycklar utom lägenhetsnycklar återlämnas.