Garage och Parkering

Det finns 27 garage tillgängliga.
Samt ett antal parkeringsplatser.

Förutsättningen för att teckna garage eller parkeringskontrakt är att hyresgästen bor i Brf Mejseln.

Enligt styrelsebeslut får medlem bara ha en garage/parkeringsplats per bil.
Garagen skall användas för bilparkering.

Då vi har brist på parkeringsplatser har styrelsen beslutat att inte upplåta parkering för firmabilar utan endast våra privata bilar.