Nya inkassorutiner

De flesta av våra medlemmar betalar sina avgifter och hyror i rätt tid.

Det händer dock ibland att betalningarna görs försent, vilket medför kostnader för bostadsrättsföreningen.

Brf Mejseln har därför beslutat att införa nya inkassorutiner för de medlemmar som inte betalar sin avgift/hyra i tid.
Detta på grund av ändrade handläggningsrutiner hos HSB Nordvästra Götaland.

Som tidigare kommer HSB Nordvästra Götaland att skicka ut en första betalningspåminnelse
till dem som inte betalat sin avgift/hyra ca den 5:e i månaden.
De som fortfarande resterar med betalningen kommer sedan i mitten av månaden att få ett inkassokrav
från Intrum Justitia. Om betalningen inte kommit in i slutet av månaden lämnar Intrum Justitia
in en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten.
Intrum Justitia driver sedan ärendet tills en överenskommelse om betalning kommer till stånd
eller att en avhysning och tvångsförsäljning verkställs.

Om avgiften/hyran inte betalas i tid, kan det medföra dröjsmålskostnader som gäldenären
blir skyldig att betala.

Ett bra sätt att komma ihåg att betala avgiften i tid är att teckna ett autogiro-avtal som
innebär att avgiften/hyran dras med automatik från ditt konto i slutet av varje månad.

Kontakta till HSB-kontor för ansökningsblankett.

Vänliga hälsningar

Styrelsen i Brf Mejseln