Trädgårdarbete

Tisdagen den 18:e Augusti mjukstartar vi

höstens trädgårdsarbete.

Vi samlas vid expeditionen kl 17:00 och träffas

på tisdagar till att börja med.

Detta gäller alla medlemmar i Mejseln!

Styrelsen