Föreningsstämma 2012

Du hälsas härmed välkommen till Brf Mejselns ordinarie föreningsstämma

tisdagen den 22 Maj 2012 kl 18:00 i Brf Örnens föreningslokal vid Marierovägen 33 (vid vattentornet).

 

Vi börjar kvällen med stämmoförhandlingar.

Sen avslutar vi med en måltid och kaffe.

För att veta hur många som vi skall beställa mat till så måste vi ha din anmälan

om deltagande i måltiden på talongen som ni har fått i posten inlämnad på

Mejselns expedition senast den 15 Maj.

(För att deltaga i stämmoförhandlingar behövs ingen anmälan).

 

//Styrelsen