Föreningsstämma 2012

Du hälsas härmed välkommen till Brf Mejselns ordinarie föreningsstämma tisdagen den 22 Maj 2012 kl 18:00 i Brf Örnens föreningslokal vid Marierovägen 33 (vid vattentornet).   Vi börjar kvällen med stämmoförhandlingar. Sen avslutar vi med en måltid och kaffe. För att veta hur många som vi skall beställa mat till så måste vi ha din… Fortsätt läsa Föreningsstämma 2012

Tack från Tore!

Efter nästan tjugo år i Brf Mejselns styrelse tyckte/tycker jag att det får räcka, därför beslutade jag att inte ställa upp till omval vid årets stämma. Det har varit intressanta och händelserika år, med lågkonjunkturen i början av 1990-talet då det nästan var omöjligt att sälja en lägenhet i Mejseln, till i dag med ganska… Fortsätt läsa Tack från Tore!

Årsstämman

Brf Mejselns årsstämma hölls den 27 maj i Brf Örnens föreningslokal, eftersom Marierokyrkan renoveras. Ett trettiotal medlemmar hade mött upp. Styrelsens årsberättelse och revisorernas berättelse lades med godkännande till handlingarna. Resultat och balansräkning godkändes och stämman följde styrelsens förslag till resultatdisposition. Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Styrelsevalet utföll enligt följande. Omval av… Fortsätt läsa Årsstämman