Årsstämman

Brf Mejselns årsstämma hölls den 27 maj i Brf Örnens föreningslokal, eftersom Marierokyrkan renoveras.

Ett trettiotal medlemmar hade mött upp.
Styrelsens årsberättelse och revisorernas berättelse lades med godkännande till handlingarna.
Resultat och balansräkning godkändes och stämman följde styrelsens förslag till resultatdisposition.

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Styrelsevalet utföll enligt följande.

Omval av Margareta Nilsson och Anita Helgesson, nyval av Eva Holmqvist och fyllnadsval
av Therese Blom efter Bror Hjalmarsson.

Till suppleanter var det nyval av Tihomir Rados och Synnöve Rölvåg.
Nyval av Lisbeth Kjellin som revisor och Bosse Pettersson valdes till revisorssuppleant.
Samtliga ledamöter i valberedningen omvaldes.

Innan stämman avslutades avtackades HSP:s rep.. Uno Berg med en Mejsel och blommor,
Tore med fiskekutter och blommor.

Sedan var det dags för kvällens förtäring, som bestod av exotiskt fat av
potatissallad + kaffe och kaka.