Tack från Tore!

Efter nästan tjugo år i Brf Mejselns styrelse tyckte/tycker jag att det får räcka,
därför beslutade jag att inte ställa upp till omval vid årets stämma.

Det har varit intressanta och händelserika år, med lågkonjunkturen i början av
1990-talet då det nästan var omöjligt att sälja en lägenhet i Mejseln, till i dag
med ganska lätt att avyttra sin bostadsrätt trots de relativt höga årsavgifterna.

De gångna åren har ändrat allmänhetens syn på vårt bostadsområde,
styrelsen har hela tiden försökt höja områdets status, vilket följande dialog
mellan Tomas Karlsson (nyinflyttad medlem och värmlänning från Karlstad)
och en arbetskamrat visar:

”Var bor du?”

”Jag bor på Bokgatan”

”Bor du på Bokgatan?”

”Där kan man inte bo!”

till

”Jag bor i Brf Mejseln”

”Jaså, du bor i Mejseln, det är okej”

Vi är många som jobbat för Mejselns utveckling, det vore fel att nämna
någon särskild, men nu är det slut för min del, jag är förvissad om att
den nya styrelsen kommer att sätta sina spår i Brf Mejselns historia.

Jag önskar styrelsen lycka till samtidigt som jag tackar medlemmarna i Brf Mejseln
för det stöd jag känt under dessa år.

Jag vill också tacka för den fiskekutter och blommor som jag förärades med vid
Brf Mejselns årsstämma tillsammans med tal av Bengt Carlén.

//Tore